Ayrıştırma (Türkçe)

Organik atıkların çeşitli yöntemlerle parçalanmasıdır.

Decomposition (English)

The breakdown of organic wastes by various means.

Zersetzung (-e) (Deutsch)

Der Abbau von organischen Abfällen mit verschiedenen Mitteln.

Açıklama:

Atıkların azaltılması kadar çevreye zarar vermeden ayrıştırılması ve tekrar yaşam döngüsüne sokulması sürdürülebilirliğin önemli konularındandır. Özellikle, pet şişe, her türlü hafif plastik ambalaj, folyo vb. maddelerin ayrıştırılması sorunlu olmaktadır. Bu tür malzemelerin, çeşitli enzimler ve mikro organizmalarla kısa sürede ayrıştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

İlgili Kavramlar:
Ayrıştırma (Decomposition), Ayrışma (Decoupling), Döngüsellik (Circularity), Geri Dönüşüm (Recycling), Plastik Atık (Plastic Waste) Çevre Kirliliği (Environmental Pollution) Biyolojik Olarak Parçalanabilir (Biodegradable)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
greennaturemktg.com/represe...