Ayrışma (Türkçe)

Ekonomik büyüme ile eşzamanlı olarak, çevresel bozulma ve/veya ham madde kullanım artışı arasındaki bağlantının kopmasıdır.

Decoupling (English)

Breaking the link between economic growth and concomitant growth of environmental degradation and/or resource use.

Entkoppelung (-e) (Deutsch)

Die Unterbrechung der Verbindung zwischen Wirtschaftswachstum und gleichzeitiger Zunahme der Umweltbelastung und/oder des Rohstoffsverbrauchs.

Açıklama:

Ayrışma esasen birçok disiplinde kullanılmaktadır. Sürdürülebilirlik bağlamında ayrışma; ilk olarak, 1992 yılında Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi tarafından eko verimlilik kavramından geliştirilmiştir. Kavram, genelde ekonomik büyüme ve kaynak tüketiminin ayrışmasını ifade etmektedir. Kavram ayrıca, ekonomik kalkınma ve çevresel etkilerin ayrışması anlamına da gelmektedir.

İlgili Kavramlar:
Ayrışma (Decoupling), Yenilenebilir Kaynaklar (Renewable Resources) Ayrıştırma (Decomposition), Döngüsellik (Circularity), Geri Dönüşüm (Recycling), Yeşil Kalkınma (Green Development) Yeşil Ekonomi (Green Economy), Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (World Business Council for Sustainable Development (WBCSD))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.unido.org/sites/default...