Ormansızlaştırma (Türkçe)

Ormanlık alanların orman dışı kullanıma dönüştürülmesidir.

Deforestation (English)

Conversion of forested lands into non-forest use.

Entwaldung (-e) (Deutsch)

Umwandlung von Waldflächen in nicht-forstliche Nutzung.

Açıklama:

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar; ormansızlaştırma ile küresel ısınma arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. yapılan bir araştırmaya göre; dört yıl süren bir ormansızlaştırma operasyonunun yarattığı karbon ayak izi, havacılık tarihinde her bir uçuşun 2024 tarihine dek yaratacağı karbon ayak izine eşit olmaktadır. Ağaçlar ortamdaki karbondioksiti emmektedir. Ortamda daha az ağacın kalması, havada daha fazla karbondioksit kalması anlamına gelmektedir. Daha fazla karbondioksit, sera gazı etkisini artırmakta ve küresel ısınmayı tetiklemektedir.

İlgili Kavramlar:
Ormansızlaştırma (Deforestration), Ekosistem (Ecosytem), Eko Etkinlik Analizi (Eco Efficiency Analysis), Çevre Dostu (Eco Friendly), Yeniden Ağaçlandırma (Reforestation) Çölleşme (Desertification)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.architecturaldigest.com...