Dijital Ürün Pasaportu (Türkçe)

Bir ürünün bileşenlerini, malzemelerini ve kimyasal maddelerini özetleyen veya ürünün onarılabilirliğine, yedek parçalarına veya profesyonelce imha edilmesine yönelik bilgileri içeren bir veri belgesidir .

Digital Product Passport (English)

Data records that summarizes the components, materials and chemical substances or information on repairability, spare parts or professional disposal for a product.

Digitaler Produktpass (-r) (Deutsch)

Ein Datensatz, der die Bestandteile, Materialien und chemischen Substanzen oder Informationen über Reparierbarkeit, Ersatzteilen oder fachgerechten Entsorgung eines Produktes zusammenfasst.

Açıklama:

Avrupa Birliği ürünlerde, kullanılan malzemler ve kimyasallar ile ürünlerin tamir, arıza ve kullanım ömrü sonunda nasıl bertaraf edileceği gibi birçok bilginin yer alacağı bir veri seti uygulamasını "Dijital Ürün Pasaportu" adı ile 2022 yılında uygulamaya koymuştur. Bu sistem, öncelikle, batarya ve pil benzeri, enerji ve kaynak kullanımı yoğun ürünlerde zorunlu olup, kapsamı genişletilecektir. Bu çalışmanın zamanla tedarik zincirindeki ve döngüsel ekonomideki tüm paydaşlar arasında, bilgi paylaşımını hızlandırması ve kolaylaştırması beklenmektedir.

İlgili Kavramlar:
Dijital Ürün Pasaportu (Digital Product Passport), Sürdürülebilirlik (Sustainability), Sürdürülebilir Ekonomi (Sustainable Economy) Sürdürülebilir İş Süreçleri (Sustainable Business Process) Döngüsellik (Circularity), Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi (Sustainable Product Initiative) AB Döngüsel Ekonomi Aksiyon Planı (EU Circular Economy Action Plan)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.bmuv.de/faqs/umweltpoli...