Yerel Elde Etme (Türkçe)

Yerel çevreden doğal olarak kazanılan ve ekonomide kullanılan girdidir.

Domestic Extraction (DE) (English)

The input from the natural environment to be used in the economy.

Inländische Extraktion (-e) (Deutsch)

Der Input aus der natürlichen Umwelt, der in der Wirtschaft verwendet werden soll.

Açıklama:

Genel olarak hava ve suyun dışında, ülke ekonomisinde bir yıl içerisinde kullanılan ve doğadan kazanılan her çeşit kaynağın miktarını açıklarken kullanılır. Doğal kaynakların miktar ölçümleri, tasarrufları, kullanımları ve malzeme akımları hesaplamaları için önemli bir kavramdır.

İlgili Kavramlar:
Yerel Elde Etme (Domestic Extraction (DE)), Doğrudan Malzeme Girdisi (Direct Material Input) Yerel Malzeme Tüketimi (Domestic Material Consumption (DMC) ) Kaynak Verimliliği (Resource Efficiency)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
ec.europa.eu/eurostat/stati...