Ekotasarım (Türkçe)

Hammaddelerin çıkarılmasından üretimine, dağıtımına ve kullanımına, geri dönüşümüne, tamir edilebilirliğine ve bertarafına kadar, tüm yaşam döngüsünü dikkate alan, hem ürün hem de hizmetlerdeki yenilikçi tasarım çözümleridir.

Ecodesign (English)

Innovative design solutions in both products and services that take into consideration the entire lifecycle – from the extraction of raw materials to production, distribution and use – all the way to recycling, reparability, and disposal.

Ökodesign (-s) (Deutsch)

Innovative Designlösungen für Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Lebenszyklus berücksichtigen – von der Rohstoffgewinnung über Produktion, Vertrieb und Verbrauch bis hin zu Recycling, Reparierbarkeit und Entsorgung.

Açıklama:

Bir ürün veya hizmeti şekillendiren unsur tasarımdır. Bir ürünün veya hizmetin çevre dostu olarak tasarlanması; bunun tüketiciler için cazip kılınması, çevresel etkisinin en aza indirgenmesi, çevresinde döngüsel bir sistem tasarlayarak yaşam döngüsü boyunca etkinliğinin, verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılması anlamına gelmektedir. Ekotasarım; bir ürün veya hizmetin genel çevresel etkisinin minimuma indirgenmesini hedefler. Ekotasarım; çevre dostu ürünler için bir etiket olmanın ötesinde, bir tasarım yaklaşımı olarak ele alınan, esnek ve gelişen bir kavramdır.

İlgili Kavramlar:
Ekotasarım (Ecodesign), Yeşil Ekonomi (Green Economy), Sürdürülebilir Ekonomi (Sustainable Economy) Sürdürülebilir İş Süreçleri (Sustainable Business Process) Döngüsellik (Circularity), Döngüsel Ekonomi (Circular Economy)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
sustainabilityguide.eu/ecod...