Eko Etkinlik Analizi (Türkçe)

Çevre üzerindeki etkiyi en aza indirirken, bir üretim sürecinin ekonomik verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan değerlendirmedir.

Eco Efficiency Analysis (English)

An assessment aimed at maximizing a production process’ economic efficiency while minimizing the impact on the environment.

Ökoeffizienzanalyse (-e) (Deutsch)

Eine Bewertung, die darauf gerichtet, die Wirtschaftlichkeit eines Produktionsprozesses zu maximieren und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Açıklama:

Etkinlik ve ekoloji, sürdürülebilirlikde etkileşim halinde olan önemli alanlardır. Ekolojik etkinlikte, ilk etapta işletmelerin doğal kaynakları, diğer girdileri ve enerjiyi sürdürülebilir bir şekilde kullanması ele alınır. Enerjinin ve kaynakların ne derece etkin ve yeterli kullanılacağı da ekolojik yeterlilik analizi ile belirlenir. Üretim süreçleri bu analiz yardımıyla sadece ekonomik olarak değil, çevresel boyutu ile değerlendirilir. Bu analiz sonuçlarına göre üretim ve ürün tasarımlarında değişikliğe gidilebilir.

İlgili Kavramlar:
Eko Etkinlik Analizi (Eco Efficiency Analysis), Ekotasarım (Ecodesign), Döngüsellik (Circularity), Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) Sürdürülebilirlik (Sustainability), Sürdürülebilir Tüketim (Sustainable Consumption), Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable Development), Kaynak Verimliliği (Resource Efficiency) Ekolojik Ayakizi (Ecological Footprint)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...