Çevre Dostu (Türkçe)

Yeryüzüne minimum düzeyde zarar veren çevreye duyarlı faaliyetlerdir.

Eco Friendly (English)

Environmentally minded actions that cause minimal harm to the earth.

Umweltfreundlich (Deutsch)

Umweltbewusste Handlungen, die für die Erde nur minimalen Schaden verursachen.

Açıklama:

Geniş kapsamlı bir kavramdır. Genelde, çevre dostu yaşamın ana prensipleri arasında; çevresel sınırları aşmamak, kaynakların yarınını garanti altına almak, daha az kaynak tüketimi ile daha kaliteli bir yaşam tarzını benimsemek, tamamen yenilenebilir enerji kullanmak ve diğer önemli sürdürülebilir hedeflere ulaşmak bulunur.

İlgili Kavramlar:
Çevre Dostu (Eco Friendly), Ekotasarım (Ecodesign), Döngüsellik (Circularity), Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) Sürdürülebilir Tüketim (Sustainable Consumption), Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable Development), Kaynak Verimliliği (Resource Efficiency) Yeşil Ekonomi (Green Economy), Sürdürülebilir Ekonomi (Sustainable Economy) Sürdürülebilir İş Süreçleri (Sustainable Business Process)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.architecturaldigest.com...