Biyodizel (Türkçe)

Bitkisel veya hayvansal yağlardan yapılan yakıtlardır.

Biodiesel (English)

Fuels made from vegetable oils or animal fats.

Biodiesel (-r) (Deutsch)

Brennstoffe aus Pflanzenölen oder tierischen Fetten.

Açıklama:

Bitkisel ve hayvansal yağlardan üretilen, çevreye zarar vermeyen alternatif yakıtlardır. Petrol ürünlerinden üretilmemekle birlikte, petrol bazlı dizel yakıtlar ile karıştırılarak da kullanılabilmektedir. Karışım sözkonusu olduğunda, karışım oranlarına göre, ürünün alternatif temiz yakıt olma özelliği tartışmalı hale gelmektedir.

İlgili Kavramlar:
Biyodizel (Biodiesel), Yenilenebilir Enerji (Renewable Energy) Biyogaz (Biogas) Biyoenerji (Bioenergy), Biyokütle Yakıtları (Biomass Fuels), Biyoyakıtlar (Biofuels)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
dictionary.cambridge.org/di...