Eko Yenilikçilik (Türkçe)

Doğal kaynakların (malzemeler, enerji, su ve toprak dahil) kullanımını azaltan ve yaşam döngüsü boyunca zararlı maddelerin salınımını eksilten, yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünün (mal veya hizmetin) ve sürecin ve organizasyonel değişikliklerin veya pazarlama çözümlerinin geliştirilmesidir.

Eco Innovation (English)

The introduction of any new or significantly improved product (good or service) and process, and organizational changes or marketing solutions that reduce the use of natural resources (including materials, energy, water and land) and decrease the release of harmful substances across the life cycle.

Öko-Innovation (-e) (Deutsch)

Die Einführung neuer oder wesentlich verbesserter Produkte (Waren oder Dienstleistungen) und Prozesse sowie organisatorischen Wandel oder von Marketinglösungen, die den Verbrauch natürlicher Ressourcen (einschließlich Materialien, Energie, Wasser und Land) reduzieren und die Freisetzung schädlicher Substanzen im Laufe des Lebenszyklus verringern.

Açıklama:

Müşteri ve iş değeri sağlayan, çevresel etkileri azaltan yeni ürün, hizmet ve süreçleri ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çevresel yenilikler; teknolojik, sosyal ve kurumsal alanda görülebilmektedir. Çevresel yenilikçilik ve eko yenilikçilik kavramları aynı bağlamda kullanılmaktadır. Kavram genellikle, eko verimlilik ve ekotasarım ile birlikte kullanılmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Eko Yenilikçilik (Eco Innovation), Eko Etkinlik Analizi (Eco Efficiency Analysis), Ekotasarım (Ecodesign), Eko Etiket (Eco Label), Çevresel Tasarım (Environmental Design) Sürdürülebilir Yenilikçilik (Sustainable Innovation)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.unido.org/sites/default...