Eko Etiket (Türkçe)

Belirli standartları karşılayan, çevresel olarak tercih edilen ürünleri, hizmetleri veya şirketleri belirten görsel bir iletişim aracıdır.

Eco Label (English)

A visual communication tool that indicates environmentally preferable products, services, or companies that meet specific standards.

Umweltzeichen (-s) (Deutsch)

Ein sichtbares Kommunikationsmittel, das auf wünschenswerte umweltfreundliche Waren, Dienstleistungen oder Unternehmen hinweist, die bestimmte Normen erfüllen.

Açıklama:

Eko etiket gönüllülük ilkesine dayalı olarak uygulanır. Bu uygulama sayesinde tüketiciler, satın aldıkları ürün ve hizmetlerin daha yeşil ve çevreye duyarlı ürünler, hizmetler olduğunu anlayabilirler. Eko etiket uygulaması firmaların insan hakları hassasiyetini ortaya koyar. Fiyat tanımına ve firmanın rakiplerden ayrışmasına katkı sağlar. Tüketicinin tercihine konu olması nedeniyle, firmanın pazar payını artırır ya da mevcut pazar payının korumasını sağlar. Müşteri kaybını önler ve firma imajını destekler.

İlgili Kavramlar:
Eko Etiket (Eco Label), Ekosistem (Ecosytem), Ekotasarım (Ecodesign), Çevre Dostu (Eco Friendly), Ekolojik Ayakizi (Ecological Footprint), Eko Etkinlik Analizi (Eco Efficiency Analysis)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...