Ekolojik Ayakizi (Türkçe)

Bir kişinin yaşam tarzını ve yaşam standartlarını mevcut haliyle devam ettirebilmesi için yeryüzünde gerekli olan alandır.

Ecological Footprint (English)

The surface area on the Earth currently required to maintain a person’s lifestyle and living standards.

Ökologischer Fußabdruck (-r)  (Deutsch)

Der Flächenbereich auf der Erde, der gerade benötigt wird, um den Lebensstil und den Lebensstandard eines Menschen aufrechtzuerhalten.

Açıklama:

İnsanların doğaya verdiği zarar sonucunda 1990'ların başında gündeme gelmiş bir kavramdır. Kısaca, bireylerin yaşamları için gerekli temel ihtiyaçları (örneğin; yemek, barınma, ısınma, seyahat, kullanılan eşyalar, vb.) için yaptığı tüketim ekolojik ayak izini oluşturur. Genelde ayak izi hesaplamasında talepler ve dünyanın sunduğu kaynaklar dikkate alınır. Ekolojik ayak izi birey, işletme, şehir ve bölge için belirlenebilir. Ekolojik ayakizi, doğaya verilen zararı azaltacak çözümlerin üretilmesine ve doğal alanların kapasitelerinin ölçülmesine yardımcı olur.

İlgili Kavramlar:
Ekolojik Ayakizi (Ecological Footprint), Eko Etkinlik Analizi (Eco Efficiency Analysis), Ekotasarım (Ecodesign), Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) Sürdürülebilir Tüketim (Sustainable Consumption), Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable Development), Kaynak Etkinliği (Resource Efficiency) Biyoçeşitlilik (Biodiversity), Biyoçeşitlilik Analizi (Biodiversity Analysis) Su Ayakizi (Water Footprint), Karbon Ayakizi (Carbon Footprint)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www.deutscher-nachhaltigkei...