Ekonomik Sürdürülebilirlik

Ekonomik Sürdürülebilirlik (Türkçe)

Gerekli girdi kaynakları korunurken, ekonomik getirilerin maksimize edilmesidir.

Economic Sustainability (English)

The maximization of economic returns while maintaining the required input resources.

Ökonomische Nachhaltigkeit (-e) (Deutsch)

Die Maximierung des ökonomischen Ertrags bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der benötigten Eingangsressourcen.

Açıklama:

Dar anlamda sürdürülebilirlik, iklim değişikliğinin son yıllardaki ciddi sonuçlarına kadar, genelde çevrenin temiz tutulması, bitki ve hayvanların korunması gibi konularla algılanmıştır. Çevresel hedeflerde istenilen sonuçların alınabilmesi için, özel sektörün ekonomik, çevresel ve sosyal konularda daha fazla sorumluluk alması ve çalışma yapması istenmektedir. Bu konu, ürün ve üretim tasarımından, paydaşlarla ortak çalışmalara, yeni iş modellerine, doğrusallıktan döngüselliğe geçiş gibi çok geniş ve karmaşık çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Diğer taraftan, sürdürülebilirliğin gönüllülükten zorunluluğa doğru hızla dönüşmesi konunun önemini ortaya koymaktadır.

İlgili Kavramlar:
Ekonomik Sürdürülebilirlik (Economic Sustainability), Sürdürülebilir İş Süreçleri (Sustainable Business Process) Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) (Sustainable Development Goals, SDGs) Yeşil Ekonomi (Green Economy), Sürdürülebilirlik (Sustainability), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
wirtschaftslexikon.gabler.d...