Ekotoksikoloji (Türkçe)

Çevre ve halk sağlığı ile ilgili olarak, maddelerin, özellikle kimyasalların olumsuz etkilerini inceleyen alandır.

Ecotoxicology (English)

The study of the adverse impacts of substances, particularly chemicals, in relation to the environment and public health.

Ökotoxikologie (-e) (Deutsch)

Lehre der schädlichen Auswirkungen von Stoffen, insbesondere Chemikalien, in Bezug auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit.

Açıklama:

Ekosistemi oluşturan canlı ve cansız tüm unsurların yaşamında bakteriler önemli rol oynamaktadır. Çevre kirliliği sonucu ortaya çıkan zararlı maddelerin ekosistemdeki bakteri ve mikro organizmalar üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin araştırılması, ekotoksikoloji çalışma alanına girmektedir.

İlgili Kavramlar:
Ekotoksikoloji (Ecotoxicology), Ekosistem (Ecosytem), Çevre Dostu (Eco Friendly), Ekolojik Ayakizi (Ecological Footprint), Eko Etkinlik Analizi (Eco Efficiency Analysis)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www.efsa.europa.eu/de/gloss...