Emisyon (Türkçe)

Bir tesisin yaydığı hava kirliliği, gürültü, titreşim, ışık, ısı, radyasyon ve benzeri olaylardır.

Emission (English)

Air pollution, noise, vibration, light, heat, radiation and similar phenomena emitted by a facility.

Emission (-e) (Deutsch)

Die von einer Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen.

Açıklama:

Emisyonlar; iş yerlerinden, makinelerden, arazilerden, insan faaliyetlerinden ortaya çıkan, hava kirliliğine neden olan gazlar, ışınlar, gürültü, ısı, vb. olumsuz çevre etkisi bulunan olaylardır. Sürdürülebilirlik bağlamında emisyonlar iklim değişikliği ile ilişkilidir. BM'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nın (SKA) birçoğu emisyon konusunu ele almaktadır. Özellikle, enerji sektörünün karbon salınımındaki payı, diğer sanayi dallarının ve tarım ve hayvancılık sektörünün havayı kirleten salınımları, emisyon disiplinin önemini ortaya koymaktadır.

İlgili Kavramlar:
Emisyon (Emission), Ekotasarım (Ecodesign), Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) Döngüsellik (Circularity), Sürdürülebilir Tüketim (Sustainable Consumption), Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable Development), Antropojenik Sera Gazı Emisyonları (Anthropogenic Greenhouse Emissions) Sera Gazı Emisyonları (Greenhouse Gas (GHG) Emissions) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) (Sustainable Development Goals, SDGs) Yeşil Ekonomi (Green Economy), Sürdürülebilirlik (Sustainability)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL

Kaynak:
www.bmuv.de/faq/glossar