Enerji Performans Sözleşmesi (Türkçe)

Maliyet düşüşleri ile enerji yükseltmelerinin finanse edilmesini sağlayan, sermaye iyileştirmesi için yaratıcı bir finansman biçimidir.

Energy Performance Contract (English)

A form of creative financing for capital improvement which allows funding energy upgrades from cost reductions.

Energieeinspar-Contracting (-s) (Deutsch)

Eine Form der kreativen Finanzierung zur Kapitalverbesserung, die es ermöglicht, Modernisierungen von Energie-Upgrades aus Kostensenkungen zu finanzieren.

Açıklama:

Bu sözleşmeleri diğerlerinden ayıran şey; mevcut güçlendirme önlemlerinden enerji tasarrufu konusunda garanti sağlamalarıdır. Bu sözleşmeler ayrıca, ilgili tasarım, kurulum ve bakım hizmetlerini de kapsamaktadır. Enerji performans sözleşmelerinde, enerji hizmet şirketinin elde edeceği gelir, performansa dayalıdır. Performans ölçütü ise, enerji tasarrufu veya enerji hizmetinin seviyesidir.

İlgili Kavramlar:
Enerji Performans Sözleşmesi (Energy Performance Contract), Yenilenebilir Enerji (Renewable Energy) Enerji Verimliliği (Energy Efficiency) Sürdürülebilir Enerji (Sustainable Energy) Enerji Performans Derecelendirmesi (Energy Performance Rating) Enerji Performans Puanı (Energy Performance Score)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
e3p.jrc.ec.europa.eu/articl...