Çevresel Mallar ve Hizmetler Sektörü (Türkçe)

Çevrenin korunmasını ve doğal kaynakların yönetimini amaçlayan, heterojen mal ve hizmet üreticilerini kapsayan, çevre ekonomisi veya çevresel endüstrilerdir.

Environmental Goods and Services Sector (EGSS) (English)

Environmental economy or eco-industries consisting of a heterogeneous set of producers of goods and services aiming at the protection of the environment and the management of natural resources.

Umweltgüter- und Dienstleistungssektor (pl) (Deutsch)

Umweltwirtschaft oder Ökoindustrie, die aus einer heterogenen Gruppe von Herstellern von Waren und Dienstleistungen besteht, die sich an den Schutz der Umwelt und die Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen richtet.

Açıklama:

Çevresel mal ve hizmetler, çevresel olumsuz etkileri azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla üretilen ürünler veya sunulan hizmetlerden oluşur. Çevre kirliliğinin, çevresel bozulmanın veya doğal kaynakların tükenmesinin önlenmesi veya bu etkilerin en aza indirgenmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, atık ve gürültü kirliliğinin azaltılması, biyolojik çeşitlilik ve doğal çevredeki hasarın onarılması, doğal kaynaklardaki tahribatın önlenmesi, çevre koruma veya kaynak yönetimi ile ilgili ölçüm ve izleme, kontrol, araştırma ve geliştirme, eğitim, öğretim, bilgi ve iletişim vb. diğer faaliyetlerin yürütülmesi; bu kapsama girmektedir.

İlgili Kavramlar:
Çevresel Mallar ve Hizmetler Sektörü (Environmental Goods and Services Sector (EGSS)), Kirliliğin Önlenmesi (Pollution Prevention) Ekotasarım (Ecodesign), Yeşil Tasarım (Green Design), Yeşil Büyüme (Green Growth), Yeşil Ekonomi (Green Economy), Sürdürülebilir Ekonomi (Sustainable Economy) Sürdürülebilir İş Süreçleri (Sustainable Business Process)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
ec.europa.eu/eurostat/stati...