Biyoçeşitlilik (Türkçe)

Belirli bir alandaki genetik farklılıkların, tür farklılıklarının ve ekosistem farklılıklarının çeşitliliğini ifade etmektedir.

Biodiversity (English)

The range of genetic differences, species differences and ecosystem differences in a given area.

Biodiversität (-e) (Deutsch)

Die Vielfalt genetischer Unterschiede, Arten- und Ökosystemunterschiede in einem bestimmten Gebiet.

Açıklama:

Biyoçeşitlilik yeryüzünde bulunan milyarlarca benzersiz canlı organizmayı ve aralarındaki etkileşimleri ifade eder. Yaşam için hayati öneme sahip bu çeşitlilik sürekli tehdit altındadır. Olumsuz gelişmeler genelde, toprak, su, hava kirliliği, ormanların yok edilmesi, çarpık kentleşme, aşırı avlanma, iklim değişikliği vb. durumlardan kaynaklanır. Biyoçeşitlilik terimi, sadece birçok farklı türü değil, aynı zamanda kendine özgü türler ve ekosistemler içindeki genetik çeşitliliği de kapsar. Biyolojik çeşitliliğin korunması konusu BM bünyesinde , küresel çapta ele alınmış ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kabul edilmiştir. Sözleşme biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik-genetik kaynakların akılcı kullanımı ve doğacak faydaların adil ve eşit paylaşımı ile biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusuna bütünsellik getirmektedir.

İlgili Kavramlar:
Biyoçeşitlilik (Biodiversity), Biyoçeşitlilik Analizi (Biodiversity Analysis) Sürdürülebilir Tüketim (Sustainable Consumption), Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable Development), Tür Çeşitliliği (Species Diversity) Genetik Değişkenlik (Genetic Variability) Rio Konvansiyonları (Rio Conventions), BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UN Convention on Biological Diversity (UNCBD))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
stats.oecd.org/glossary/det...