Çevresel Ürün Beyanı (Türkçe)

Ürünün yaşam döngüsü boyunca, farklı çevresel parametrelerle ilgili, bir ürünün performansının beyanıdır.

Environmental Product Declaration (EPD) (English)

A declaration of a product’s performance with regard to different environmental parameters during the product’s life cycle.

Umweltproduktdeklaration (-e) (Deutsch)

Eine Bekanntmachung der Leistung eines Produkts bezüglich verschiedener Umweltparametern während des Produktlebenszyklus.

Açıklama:

Bir çevresel ürün beyanı, önceden belirlenmiş parametre grupları (hammadde, enerji kullanımı vb.) ile, ürün için nicelleştirilmiş çevresel verilerin toplanmasını gerektirir. Bu beyan, ürün ve şirkete ilişkin ek bilgileri de içerir. Böylece, farklı bir çok ürün ve malzeme sürdürülebilirlik yönünden hızlı ve kolay şekilde karşılaştırılabilir. Buna bağlı olarak, ürün ve hizmet tasarım süreçlerinde en uygun malzemeler belirlenir.

İlgili Kavramlar:
Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Declaration (EPD)), Çevresel Performans Göstergeleri (Environmental Performance Indicators), Eko Etiket (Eco Label), Ekosistem (Ecosytem), Ekotasarım (Ecodesign), Çevre Dostu (Eco Friendly), Ekolojik Ayakizi (Ecological Footprint)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...