Çevresel Risk Değerlendirmesi (Türkçe)

Ekosistemleri, hayvanları ve insanları tehdit eden teknoloji ile bağlantılı risklerin incelenmesidir.

Environmental Risk Assessment (ERA) (English)

The examination of technology related risks that threaten ecosystems, animals and people.

Umweltrisikobewertung (-e) (Deutsch)

Die Überprüfung technologiebezogener Risiken, die Ökosysteme, Tiere und Menschen bedrohen.

Açıklama:

Çevresel risk değerlendirmelerinde öncelikle bir üretim sürecinde çeşitli kimyasalların (biyositler) çevreye nasıl karıştıkları ve o bölgedeki canlılar ve bitki örtüsüne ne gibi olumsuz etki yaptıkları araştırılıp, değerlendirilir. Burada aynı anda hava, toprak ve yeraltı ve üstü sulardaki kirlenmelerin seviyeleri ve buna bağlı olarak canlıların gıda zincirinde ortaya çıkabilecek aksalıklar ayrıntılı olarak ele alınır. Çevre ve biyoçeşitlilikte ortaya çıkabilecek dengesizlikler bu kavramın çalışma alanına girmektedir.

İlgili Kavramlar:
Çevresel Risk Değerlendirmesi (Environmental Risk Assessment (ERA)), Biyosit (Biocide) Biyoçeşitlilik (Biodiversity), Biyoçeşitlilik Analizi (Biodiversity Analysis) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) (Environmental Impact Assessment (EIA)), Ekotoksikoloji (Ecotoxicology), Ekosistem (Ecosytem)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...