Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Türkçe)

Sosyal açıdan bilinçli yatırımcıların, şirket operasyonlarında potansiyel yatırımları taramak için kullandığı bir dizi standarttır.

Environmental, Social, and Governance (ESG) Criteria (English)

A set of standards for a company’s operations that socially conscious investors use to screen potential investments.

Umwelt-,Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (pl) (Deutsch)

Eine Reihe von Normen für die Tätigkeit eines Unternehmens, die sozialbewusste Investoren verwenden, um potenzielle Investitionen zu überprüfen.

Açıklama:

Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler, işletmelerin sürdürülebilir standart ortamı oluşturmalarına yardımcı olur. ESG kriterlerine uyum, işletmelerin sürdürülebilirlik modellerinin değerlendirilmesinde ve yatırımcıların kararlarında daha fazla önem taşımaya başlamıştır. ESG kriterleri; Sosyal (çalışma şartları, iş sağlığı, cinsiyet ayırımı vb.), Çevresel (atıklar, sera gazları, temiz enerji vb.) ve Yönetsel (şeffaflık, adil ücret, yolsuzluk, vb.) başlıklar altında geniş bir alanı kapsamaktadır.

İlgili Kavramlar:
Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria), Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative (GRI)), GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (GRI Sustainability Reporting Standards) Alman Sürdürülebilirlik Kodeksi (Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK)) Çevre Yönetim ve Denetleme Programı (Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)) BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
www.investopedia.com/terms/...