Çevreye Duyarlı Taşımacılık (Türkçe)

Toplu taşıma (hafif raylı sistem, metro, elektrikli/hibrit/biyodizel otobüsler) ve elektrikli/hibrit araçlar gibi, çevresel etkileri en aza indiren ulaşım seçenekleridir.

Environmentally Responsible Transportation (English)

Transportation options that minimize environmental impact such as mass public transportation (light rail, subway, electric/hybrid/biodiesel buses) and electric/hybrid vehicles.

Umweltbewusstes Verkehrswesen (-s) (Deutsch)

Transportmöglichkeiten, die die Umweltbelastung minimieren, wie öffentliche Massenverkehrsmittel (Eisenbahn, S- und U-Bahn, Elektro-/Hybrid-/Biodieselbusse) und Elektro-/Hybridfahrzeuge.

Açıklama:

Ulusal ve uluslararası alanda müşterilerin ve tedarik zincirlerinin dağınıklığı ve siparişlerin anlık teslimatları, eşya ve insan taşımacılığında büyümeye ve hareketliliğe neden olmaktadır. Hala ağırlıklı olarak fosil yakıtlar kullanan taşımacılık sektörü, genel çevre olumsuzlukları yanında, iklim değişiminin ana sorumlusu sera gazlarının artmasından da sorumludur. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda bir çoğu zorunlu olan düzenlemeler; başta elektrikli araçlar olmak üzere, yenilenebilir enerji tüketen araçları desteklerken, fosil yakıtlı araçlarda da kısıtlamalar getirecektir.

İlgili Kavramlar:
Çevreye Duyarlı Taşımacılık (Environmentally Responsible Transportation), Emisyon (Emission), Yeşil Lojistik (Green Logistics) Elektromobilite (E-Mobility) Karbon Ayakizi (Carbon Footprint), Taşımacılık Planlaması (Transport Planning) Karbon Politikası (Carbon Policy), Karbon Nötrlüğü (Carbon Neutrality)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.iavm.org/sites/default/...