Biyoenerji (Türkçe)

Biyokütlenin yanmasıyla ortaya çıkan enerjidir.

Bioenergy (English)

Energy generated from the combustion of biomass.

Bioenergie (-e) (Deutsch)

Energie,die aus der Verbrennung von Biomasse erzeugt wird.

Açıklama:

Genelde, biyoenerji "karbon nötr" olarak kabul edilir. Yanmayla ilgili karbondioksit emisyonları, biyoenerji besleme stoğunun büyümesi sırasında tutulan karbondioksit ile dengelenir.

İlgili Kavramlar:
Biyoenerji (Bioenergy), Karbon Nötrlüğü (Carbon Neutrality), Karbon Emisyonları (Carbon Emissions), Karbondioksit (Carbon Dioxide) Biyokütle Kaynaklar (Biomass Resources)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
sciencebasedtargets.org/res...