Avrupa Finansal Analistler Birliği Federasyonu

Avrupa Finansal Analistler Birliği Federasyonu (Türkçe)

Kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Misyonu; yatırım uzmanları için gereklilik standartlarını belirlemek, bir düşünce kuruluşu ve tartışma merkezi olarak hareket etmek, eğitim ve nitelikler alanında bir Avrupa referansı olmak ve Avrupa Etik ve Mesleki Davranış Kodu'nun geliştirilmesini ve yayılmasını teşvik etmektir.

European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) (English)

A not-for-profit organisation. Its mission is to set the requirement standards for investment professionals, to act as a think tank and centre for discussion and be a European reference in Training & Qualifications and to promote the development and dissemination of a European Code of Ethics and Professional Conduct.

Europäische Föderation der Finanzanalystengesellschaften (-e) (Deutsch)

Eine gemeinnützige Organisation. Seine Mission ist es, die Voraussetzungsstandards für Anlageexperten festzulegen, als Denkfabrik und Diskussionszentrum tätig zu sein und eine europäische Referenz für Schulungen und Qualifikationen zu sein und die Entwicklung und Ausbreitung eines europäischen Ethik- und Berufsordnungskodex zu fördern.

Açıklama:

EFFAS, Avrupa'daki 14 ulusal, yerel yatırım uzmanı derneğinin çatı kuruluşudur. 1962 yılında kurulmuştur. Merkezi Frankfurt'dadır. EFFAS; sayıları 18.000'i aşan Finansal Analist, Varlık Yöneticisi, Emeklilik Fonu Yöneticisi, Kurumsal Finans Uzmanı, Risk Yöneticisi, Haznedar ve diğer profesyonelleri temsil etmektedir. EFFAS, bölgesel ve yerel pazar özelliklerini dikkate almakta, Avrupa Etik ve Mesleki Davranış Kuralları Kodu'nun geliştirilmesini ve yayılmasını teşvik etmektedir. EFFAS ilkeleri, ağırlıklı olarak işletmelerin etik davranışlarına yöneliktir. Kurum, Avrupa Finansal Analist Sertifikası vermektedir.

İlgili Kavramlar:
Avrupa Finansal Analistler Birliği Federasyonu (European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)), Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria), Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative (GRI)), GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (GRI Sustainability Reporting Standards) Alman Sürdürülebilirlik Kodeksi (Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK)) Çevre Yönetim ve Denetleme Programı (Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)) Avrupa Finansal Analist Sertifikası (Certified European Financial Analyst (CEFA)) BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

YÖNETSEL

Kaynak:
effas.com/