2030 İçin AB Biyoçeşitlilik Stratejisi

2030 İçin AB Biyoçeşitlilik Stratejisi (Türkçe)

Doğayı korumak ve ekosistemlerin bozulmasını tersine çevirmek için kapsamlı, iddialı ve uzun vadeli bir plandır. Strateji, Avrupa'nın biyolojik çeşitliliğini 2030 yılına kadar toparlamayı amaçlamakta ve belirli eylemler ve taahhütler içermektedir.

EU Biodiversity Strategy for 2030 (English)

A comprehensive, ambitious and long-term plan to protect nature and reverse the degradation of ecosystems. The strategy aims to put Europe's biodiversity on a path to recovery by 2030, and contains specific actions and commitments.

EU Biodiversitätsstrategie für 2030 (-e) (Deutsch)

Ein umfangreicher, anspruchsvoller und langfristiger Plan zum Schutz der Natur und zur Umkehrung der Zerstörung von Ökosystemen. Die Strategie strebt an, Europas Biodiversität bis 2030 auf den Weg der Erholung zu bringen, und enthält spezifische Maßnahmen und Verpflichtungen.

Açıklama:

AB'nin Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi; sürdürülebilir olmayan kara ve deniz kullanımını, doğal kaynakların aşırı tüketimini, biyolojik çeşitlilik kaybına neden olan kirlilik ve istilacı yabancı türler gibi konuları ele almaktadır. Strateji, biyoçeşitlilik hususlarını AB'nin genel ekonomik büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır. Uzun dönemli bu stratejinin 3 aşaması; koruma, restorasyon ve uygulamadır. Koruma; kirliliğin önlenmesini, pestisit kullanımının azaltılmasını ve çiftçilerin agroekolojik ve organik uygulamalara geçmelerini, ormanların korunmasını öngören aşamadır. Restorasyon; hasar görmüş ekosistemlerin ve nehirlerin eski haline getirilmesini , AB tarafından korunan habitatların ve türlerin sağlığının iyileştirilmesini ve Avrupa topraklarının ve denizlerinin en az %30'unun etkin şekilde yönetilen korunan alanlara dönüştürülmesini, tarım alanlarının en az %10'unun yüksek çeşitlilikteki peyzaj alanları haline getirilmesini öngören aşamadır. Uygulama ise; gerçekçi ve pratikte işe yarayan hedeflerin yasal olarak bağlayıcı hale getirilmesini öngören aşamadır.

İlgili Kavramlar:
2030 İçin AB Biyoçeşitlilik Stratejisi (EU Biodiversity Strategy for 2030), İklim Değişikliğine Adaptasyon (Climate Change Adaptation) Arazi Kullanımı (Land Use) Biyoçeşitlilik (Biodiversity), Ekosistem (Ecosytem), Yeşil Altyapı (Green Infrastructure) Avrupa Ekosisteminin Haritalandırılması (Mapping Europe's Ecosystems (MAES))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
environment.ec.europa.eu/st...