AB Kimyasal Stratejisi (Türkçe)

AB'nin kimya endüstrisinin rekabet gücünü artırırken , insan sağlığının ve çevrenin daha yüksek düzeyde korunmasıyla, "toksik" olmayan bir çevre elde etmeyi amaçlayan Strateji'dir.

EU Chemical Strategy (English)

The strategy, aiming to achieve a toxic-free environment with a higher level of protection of human health and the environment, while strengthening the competitiveness of the EU’s chemicals industry.

EU Chemikalienstrategie (-e) (Deutsch)

Die Strategie strebt an, eine schadstofffreie Umwelt mit einem höheren Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schaffen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie der EU zu verstärken.

Açıklama:

AB'nde kimyasallar mevzuatını düzene sokmayı hedefleyen ve zararlı kimyasalların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını öngören Strateji'dir. Özellikle, kozmetik, oyuncak, deterjan, çocuk bakım ürünleri, mobilya, tekstil veya gıda ile temas eden malzemeler gibi tüketici ürünlerindeki zararlı kimyasalların sağlık, güvenlik gerekçesiyle, kullanımı gerekli olmadıkça yasaklanabilmesine imkan veren düzenlemeleri içermektedir. Ayrıca, strateji, hormon sistemi için tehlikeli olan "endokrin" bozucularla teması sınırlamayı ve kimyasal karışımların zararlı etkilerinin azaltılmasını amaçlamaktadır.

İlgili Kavramlar:
AB Kimyasal Stratejisi (EU Chemical Strategy), Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal), Sıfır Kirlilik Eylem Planı (Zero Pollution Action Plan), Avrupa Sanayi Stratejisi (European Industrial Strategy)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
wecoop.eu/glossary/green-deal/