AB Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) (Türkçe)

AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele politikasının temel taşı ve sera gazı emisyonlarını uygun maliyetle azaltmak için ana araç niteliğindeki uygulamasıdır.

EU Emissions Trading System (ETS) (English)

A cornerstone of the EU's policy to combat climate change and its key tool for reducing greenhouse gas emissions cost-effectively.

EU Emissionshandelssystem (-s) (Deutsch)

Ein Grundstein der EU-Politik zur Bekämpfung des Klimawandels und ihr wichtigstes Mittel zur kosteneffizienten Reduzierung von Treibhausgasemissionen.

Açıklama:

AB’nin iklim değişikliğiyle mücadele politikasının odağında yer alır. Sera gazı emisyonlarının etkin şekilde azaltılmasını amaçlar. Sistem özetle, sistemin kapsadığı tesislerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına bir limit (veya üst sınır) belirler. Üst sınır, sera gazı emisyonlarını doğrudan kısıtladığı için, bu araç politika belirleyicilerine belli bir süre içinde gerçekleşecek emisyonların miktarına ilişkin kesinlik sağlar. Bu üst sınır, emisyon azaltma hedefi kapsamında zaman içinde dereceli olarak düşürülür.

İlgili Kavramlar:
AB Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) (EU Emissions Trading System ), İklim Beyanı Standartları Kurulu (Climate Disclosure Standardizaton Board (CDSB)), Karbon Ayakizi (Carbon Footprint), Uluslararası Emisyon Ticareti Birliği (International Emissions Trading Association (IETA)) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project (CDP))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
ec.europa.eu/clima/eu-actio...