Avrupa Yeşil Mutabakatı (Türkçe)

Avrupa Birliği'ni, kaynakları etkin kullanan, rekabetçi ve modern bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefleyen mutabakattır.

EU Green Deal (English)

An agreement which aims to transform the EU into a modern, resource-efficient and competitive economy .

Europäischer Green Deal (-r) (Deutsch)

Ein Abkommen, das danach anstrebt, die EU in eine moderne, ressourceneffiziente und wettbewerbsfähige Wirtschaft zu verwandeln.

Açıklama:

AB Komisyonu Aralık 2019 tarihinde "Yeşil Mutabakat" ile çevre ve iklim koruma için kapsamlı bir program sunmuştur. Programın ana hedefi; 2050 yılına kadar karbon nötr bir Avrupa yaratmak ve döngüsel ekonomiyi her alanda teşvik etmektir. Program ile; sera gazlarının 2030 yılında, 1990 yılı baz alınarak %55 azaltılması öngörülmüştür. Ayrıca, 2030 yılında yenilenebilir enerjinin payını %40'a yükseltmek amaçlanmıştır. Ek olarak, ulaşımda elektrikli araçların yaygınlaştırılmasının desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

İlgili Kavramlar:
Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal), AB Taksonomisi (EU Taxonomy), Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria), Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative (GRI)), GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (GRI Sustainability Reporting Standards) Alman Sürdürülebilirlik Kodeksi (Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK)) Çevre Yönetimi ve Denetleme Planı (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
ec.europa.eu/info/strategy/...