AB Taksonomisi (Türkçe)

AB'nde, çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri gösteren bir sınıflandırma sistemidir.

EU Taxonomy (English)

A classification system establishing a list of environmentally sustainable economic activities in the EU.

EU Taxonomie (-e) (Deutsch)

Ein Klassifikationssystem, das eine Liste ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten aufstellt.

Açıklama:

AB Taksonomisi; iklim değişikliğinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum sağlanması , su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir biçimde kullanılması ve korunması, döngüsel ekonomiye geçişin sağlanması, kirliliğin kontrol altında tutulması ve önlenmesi ve biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve restorasyonunun sağlanması, konularının değerlendirildiği bir sınıflandırma sistemidir. 12.07.2020 tarihinde uygulamaya giren Taksonomi sistemi ile; çevresel bakımdan sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin bir listesi yayımlanmıştır. Bu sistem ile, şirketlere ve yatırımcılara, sermayelerini sürdürülebilir bir biçimde nasıl yönetebileceklerine yardımcı olmak amaçlanmıştır.

İlgili Kavramlar:
AB Taksonomisi (EU Taxonomy), Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal), Sürdürülebilir Büyümenin Finansmanı Eylem Planı (Action Plan on Financing Sustainable Growth) Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria), İklim Değişikliği (Climate Change), GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (GRI Sustainability Reporting Standards) Alman Sürdürülebilirlik Kodeksi (Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK)) Çevre Yönetimi ve Denetleme Planı (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
ec.europa.eu/info/business-...