Ötrofikasyon (Türkçe)

Bir su kütlesinin veya ekosistemin, potansiyel olarak zararlı sonuçları olan yüksek yoğunlukta organik maddeye sahip olduğu süreçtir.

Eutrophication (English)

The process by which a body of water or ecosystem acquires a high concentration of organic matter with potentially damaging consequences.

Eutrophierung (-e) (Deutsch)

Der Prozess, durch den ein Gewässer oder ein Ökosystem eine hohe Konzentration an organischer Substanz mit potenziell schädlichen Folgen aufnimmt.

Açıklama:

Kökeni çok iyi veya aşırı beslenmeye kadar uzanan bir kavramdır. İnsan kaynaklı faaliyetlerin yarattığı atıklar sonucunda, genellikle tatlı ve tuzlu sulardaki doğal beslenme ortamının bozulmasının canlılar üzerinde yarattığı olumsuzluklar ile gündeme gelmiştir. Arıtma tesislerinden çıkan sular buna örnek gösterilebilir. Bunlar dışında, tarımda kullanılan azot ve fosfor gibi maddeler zamanla sulara ulaşmakta ve burada bazı yosun ve plaktonların aşırı derecede büyümelerini tetiklemektedir. Bu tek yanlı aşırı büyüme, su altı yaşamın güneş ışığına erşimini engelleyerek, sulardaki biyoçeşitliliğe büyük zarar vermektedir.

İlgili Kavramlar:
Ötrofikasyon (Eutrophication), Biyoçeşitlilik (Biodiversity), Biyoçeşitlilik Analizi (Biodiversity Analysis) Sürdürülebilir Tüketim (Sustainable Consumption), Su Ayakizi (Water Footprint), Temiz Üretim Değerlendirmesi (Cleaner Production Assessment (CPA)), Uluslararası Deniz Araştırmaları Konseyi (International Council for the Exploration of the Sea (ICES))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...