Tarladan Çatala Stratejisi (Türkçe)

Strateji; Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki kilit eylemlerden biri olarak, mevcut AB gıda sistemini sürdürülebilir bir modele taşımayı ve 2050 yılına kadar iklim nötrlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Farm to Fork Strategy (English)

The strategy, as one of the key actions under the European Green Deal, intends to shift the current EU food system towards a sustainable model and contribute to achieving climate neutrality by 2050.

Vom Hof auf den Tisch-Strategie (-e) (Deutsch)

Die Strategie als eine der wichtigsten Aktionen im Rahmen des europäischen Grünen Deals zielt darauf ab, das sich derzeitige EU-Ernährungssystem auf ein nachhaltiges Modell zu bewegen und zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 beizutragen.

Açıklama:

Gıda sistemlerinin yaşanabilecek krizlere karşı dayanıklılığı sürdürülebilirlik için önemlidir. AB'nde açıklanan Tarladan Çatala Stratejisi; Sürdürülebilir gıda sistemine geçişi hızlandırmayı amaçlar. İklim değişikliğini azaltmayı, etkilerine uyum sağlamayı ve biyoçeşitlilik kaybını tersine çevirmeyi hedefler. Herkesin yeterli, güvenli, besleyici, sürdürülebilir gıdaya erişiminin, gıda güvenliğinin ve halk sağlığının sağlanmasını öngörür. Kimyasal pestisitlerin kullanımını ve riskini, gübre kullanımını ve antimikrobiyallerin satışını önemli ölçüde azaltmaya ve organik tarım kapsamında tarım arazilerini artırmaya odaklanır. Hayvancılığın iyileştirilmesini, bitki sağlığının korunmasını ve yeni yeşil iş modellerinin benimsenmesini, döngüsel biyo-tabanlı ekonomiye ve sürdürülebilir deniz ürünleri üretimine geçilmesini öngörür.

İlgili Kavramlar:
Tarladan Çatala Stratejisi (Farm to Fork Strategy), Sürdürülebilir Gıda Üretimi (Sustainable Food Production) Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal), Biyoçeşitlilik (Biodiversity), Gıda Güvenliği (Food Security) Emisyon (Emission), Halk Sağlığı (Public Health) Sürdürülebilir Gıda Tüketimi (Sustainable Food Consumption)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
food.ec.europa.eu/horizonta... www.consilium.europa.eu/en/...