Biyokütle Yakıtları (Türkçe)

Bitkilerden elde edilen kuru organik maddelerden veya yanıcı yağlardan üretilen bir yakıttır.

Biomass Fuels (English)

A fuel produced from dry organic matter or combustible oils produced by plants.

Treibstoff aus Biomasse (-r) (Deutsch)

Ein Kraftstoff, der aus trockenen organischen Stoffen oder brennbaren Ölen hergestellt wird, welche von Pflanzen gewonnen werden.

Açıklama:

Yakacak odun, şekerden fermente edilmiş alkol ve soya fasulyesinden elde edilen yanıcı yağlar gibi, üretildiği bitki örtüsü korunduğu veya yeniden ekildiği sürece yenilenebilir olarak kabul edilen yakıt türüdür. Yakıt kaynağı olan bitkiler atmosferden karbondioksit tuttuğu için, fosil yakıtlar yerine kullanıldığı sürece, sera gazı emisyonlarını azaltır. Yer altı ve yer üstünde bulunan canlı veya ölü organik maddeler (örneğin ağaçlar, ekinler, çimenler, ağaç çöpleri, kökler vb.) biyokütle için kaynak havuzu niteliğindedir.

İlgili Kavramlar:
Biyokütle Yakıtları (Biomass Fuels), Biyoyakıtlar (Biofuels) Biyokütle Emisyonları (Biomass Emissions) Biyodizel (Biodiesel), Yenilenebilir Enerji (Renewable Energy) Biyokütle Kaynaklar (Biomass Resources)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
unfccc.int/process-and-meet...