Serbest Döngü (Türkçe)

Bir şeyi atmak yerine yeniden kullanmaktır.

Freecycle (English)

To repurpose something rather than throw it away.

Freecycling (-s) (Deutsch)

Etwas wiederverwenden, anstatt es wegzuwerfen.

Açıklama:

Aşırı tüketimin önüne geçmek, çöp ve atıkları azaltmak amacıyla, paylaşım ve hibe ekonomilerini tetikleyerek, sürdürülebilirliğe geri dönüşümden daha fazla katkı yapan bir yaklaşımdır. Dijital iletişim platformlarının yaygınlaşması ile, toplum içinde bu yaklaşımı benimseyen ve uygulayan grupların sayısı artmaktadır. Bu yaklaşım kapsamında; genellikle, bölgesel mal ve hizmet paylaşımları sıkça yapılmaktadır. Yaklaşımın ana çıkış noktası; "yeni satın alma, yerine paylaş" prensibidir. Uygulama, atıkların azaltılmasına yardımcı olmakta, ürün yaşam döngüsünün uzatılmasına katkı sağlamaktadır.

İlgili Kavramlar:
Serbest Döngü (Freecycle), Paylaşım Ekonomisi (Sharing Economy) Araç Paylaşımı (Carsharing) Döngüsellik (Circularity), Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) Kullanıcıdan Kullanıcıya (User to User) Sürdürülebilirlik (Sustainability)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.safeopedia.com/definiti...