Küresel İklim Gözlem Sistemi (Türkçe)

Atmosferdeki, karadaki ve okyanustaki küresel iklim durumunu düzenli olarak değerlendiren ve bunların iyileştirilmesi için yönlendirici rol oynayan sistemdir.

Global Climate Observing System (GCOS) (English)

The system which regularly assesses the status of global climate observations of the atmosphere, land and ocean and produces guidance for its improvement.

Globales Klimabeobachtungssystem (-s) (Deutsch)

Das System, das regelmäßig den Zustand der globalen Klimabeobachtungen der Atmosphäre, des Landes und der Ozeane bewertet und Leitfaden für deren Verbesserung erstellt.

Açıklama:

Sistem 1992 yılında yapılan "Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı" sonucunda kurulmuştur. Dünya Meteoroloji Örgütü, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu , BM Çevre Programı, Uluslararası Bilim Konseyi gibi kuruluşlarca finanse edilen sistemin ana görevi; dünya çapında iklim izlemenin geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktır. Sistem, elde edilen sonuçlara göre, iklim değişiminin düzeltilmesi araştırmaları ve çözüm çalışmalarını desteklemektedir.

İlgili Kavramlar:
Küresel İklim Gözlem Sistemi (Global Climate Observing System (GCOS)), Dünya Meteoroloji Örgütü (World Meteorological Organization (WMO)) BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (Intergovernmental Oceanographic Commission of the UN Educational, Scientific and Cultural Organization (IOC-UNESCO)) BM Çevre Programı (UNEP) (UN Environment Programme (UNEP)), Uluslararası Bilim Konseyi (International Science Council (ISC)) BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
gcos.wmo.int/