Küresel Çevre Kuruluşu Fonu (GEF) (Türkçe)

Küresel çevreye faydalı ve yerel topluluklarda sürdürülebilir geçim kaynaklarını destekleyen projeler için, gelişmekte olan ülkelere hibe sağlayan bağımsız bir finans kuruluşudur.

Global Environment Facility (GEF Funds) (English)

An independent financial organization that provides grants to developing countries for projects that benefit the global environment and promote sustainable livelihoods in local communities.

Globale Umweltfazilität (-e) (Deutsch)

Eine unabhängige Finanzorganisation, die Entwicklungsländern Beihilfe für Projekte bereitstellt, die der globalen Umwelt zugutekommen und nachhaltigen Lebensunterhalt in örtlichen Gemeinschaften fördern.

Açıklama:

Küresel çevre sorunlarının giderilmesi, biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliğinin önlenmesi, toprak, hava ve su kirliliğinin azaltılması, ozon tabakasının korunması, zararlı kimyasallar ve atıkların bertarfı vb. konularda yapılan projelere finansal destek veren bağımsız bir uluslararası kurumdur. 1991 yılında kurulan Fon, Dünya Bankası'nca oluşturulan ve mali kaynak sağlayan ülkelerden elde edilen katkılardan finanse edilmektedir.

İlgili Kavramlar:
Küresel Çevre Kuruluşu Fonu (GEF) (Global Environment Facility (GEF) Funds), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (International Fund for Agricultural Development (IFAD)) Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund (GCF)), Yeşil Finansman (Green Finance) Mavi Tahvil (Blue Bond) Sosyal İklim Fonu (Social Climate Fund) Biyoçeşitlilik Analizi (Biodiversity Analysis) BM Kalkınma Programı (UNDP) (UN Development Programme (UNDP)), BM Çevre Programı (UNEP) (UN Environment Programme (UNEP)), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
unfccc.int/process-and-meet...