Küresel Isınma (Türkçe)

Genellikle seviyesi artan karbondioksit, kloraflorakarbonlar (CFC'ler) ve diğer çevreye zararlı maddelerin neden olduğu sera etkisine bağlı, Dünya atmosferinin genel sıcaklığındaki kademeli artıştır.

Global Warming (English)

A gradual increase in the overall temperature of the earth’s atmosphere generally attributed to the greenhouse effect caused by increased levels of carbon dioxide, chlorofluorocarbons (CFCs), and other pollutants.

Globale Erwärmung (-e) (Deutsch)

Ein gradueller Anstieg der Gesamttemperatur der Erdatmosphäre, der im Allgemeinen dem Treibhauseffekt zugerechnet wird, der durch erhöhtes Niveau von Kohlendioxid, FCKW und anderen Schadstoffen verursacht wird.

Açıklama:

Dünya atmosferi, bünyesinde, doğal olarak dengeli bir su buharı ve karbondioksit barındırmaktadır. Bu gazların doğal dengeleri dünya üzerindeki iklimin önemli değişimlere uğramasını da önlemiştir. Ancak 20 yüzyıl başından sonraki, sanayileşme, büyük ölçekli tarım ve hayvancılık, aşırı fosil yakıt kullanımı vb. insan kaynaklı faaliyetler toprak, hava ve su kirliliğine neden olmuş ve bunların sonucunda, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonu artmıştır. Böylece dünyaya ulaşan güneş ısısının bir kısmı atmosferde kalarak küresel ısınmayı artırmış ve iklim değişikliğini ortaya çıkarmıştır.

İlgili Kavramlar:
Küresel Isınma (Global Warming), Sera Etkisi (Greenhouse Effect) İklim Değişikliği (Climate Change), İklim Değişikliğini Azaltma (Climate Change Mitigation), Kurumsal İklim Azaltma Planı (Corporate Climate Mitigation Blueprint) Azaltma Stratejisi (Mitigation Strategy) Sera Gazları (Greenhouse Gases (GHG)), Küresel Isınma Potansiyeli (Global Warming Potential (GWP)) Kloraflorakarbonlar (Chlorofluorocarbons, CFCs) BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
greenecofriend.co.uk/eco-fr...