Yeşil Tasarım (Türkçe)

Çevre konularına öncelik veren , enerji ve malzeme kullanımı açısından daha fazla verimlilik ve etkinlik sağlayan mal, hizmet, bina veya deneyimlerin tasarlanmasıdır.

Green Design (English)

The design of products, services, buildings, or experiences that are sensitive to environmental issues and achieve greater efficiency and effectiveness in terms of energy and materials use.

Grünes Design (-s) (Deutsch)

Die Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen, Gebäuden oder Erfahrungen, die umweltbewusst sind und eine höhere Effizienz und Effektivität in Bezug auf den Energie- und Materialverwendung erreichen.

Açıklama:

Sürdürülebilirlik kapsamında bazen ekotasarım olarak da adlandırılan yeşil tasarım ile, genel olarak herhangi bir mal ve hizmet üretiminin yeryüzündeki canlılara ve doğal kaynaklara zarar vermemesi hedeflenir. Esasen, yeşil tasarım bütüncül bir konu olup, üretim süreçlerinin tamamını etkiler. Tüm değer zinciri paydaşları, üreticiler ve müşteriler burada kendilerini ilgilendiren konuları sosyal, çevresel ve ekonomik yönden değerlendirip, ortak bir noktada buluşmaya çalışırlar. Yeşil tasarım çalışmalarında süreç zorlu olmakla birlikte, piyasalarda çevre dostu ürünlere artan talep nedeniyle, bu alanda çalışmalar tercih edilmektedir.

İlgili Kavramlar:
Yeşil Tasarım (Green Design), Ekotasarım (Ecodesign), Yeşil Etiket (Green label) Yeşil Yapı (Green Build), Yeşil Alan (Greenfield), Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund (GCF)), Yeşil Ekonomi (Green Economy), Sürdürülebilir Ekonomi (Sustainable Economy) Sürdürülebilir İş Süreçleri (Sustainable Business Process) Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) Eko Etiket (Eco Label)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...