Yeşil Yapı (Türkçe)

Planlama ve inşaattan nihai ürüne kadar, çevre dostu malzemeler kullanılarak inşa edilen yapıdır.

Green Build (English)

Building using the most environmentally friendly materials from planning and construction right through to the end product.

Grüne Bauart (-e) (Deutsch)

Bauen mit den umweltfreundlichsten Materialien von der Planung über die Konstruktion bis hin zum Endprodukt.

Açıklama:

İnşaat sektöründe kullanılan malzemeler dikkate alındığında, hemen her sektör bu alanın bir parçası olmaktadır. Sürdürülebilirlik boyutu ile, yeşil yapıya büyük önem verilmektedir. Sadece, kullanılan birçok malzemenin (kapı, pencere, boya, plastikler, ısıtma, kablo, demir, çelik vb.) doğaya zarar vermeyen ve geri dönüşümü ve kazanımı kolay içerikli olmalarının yanında, kendi yenilenebilir enerjisini üreten, ısı kaybetmeyen, enerjisini depolayan, atıklarını değerlendirebilen vb. özellikler yeşil yapıların ana unsurlarıdır.

İlgili Kavramlar:
Yeşil Yapı (Green Build), Yeşil Mimari (Green Architecture) Sürdürülebilir İnşaat (Sustainable Building) Güneş Enerjisi (Solar Energy) Sürdürülebilir İnşaat Malzemeleri (Sustainable Building Materials) Dünya Yeşil Yapı Konseyi (World Green Building Council) BREEAM Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi (BREEAM Green Building Rating System), Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu (Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)) LEED Sertifikası (LEED Certification), LEED Derecelendirme Sistemi (LEED Rating System)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
greenecofriend.co.uk/eco-fr...