Yeşil Ekonomi (Türkçe)

Düşük karbonlu, kaynakları verimli kullanan ve sosyal ağırlıklı ekonomidir.

Green Economy (English)

Low carbon, resource efficient and socially inclusive economy.

Grüne Wirtschaft (-e) (Deutsch)

Kohlenstoffarme, ressourceneffiziente und sozial inbegriffene Wirtschaft.

Açıklama:

Ekonomiyi ve çevreyi birlikte ele alan ve yenilenebilir temiz enerji ile çalışan, çevreyi temiz tutan, geri kazanılan hammaddeyi kullanan, sıfır atığı hedefleyen ve sosyal yönden duyarlı bir ekonomik sistemdir. BM 2012 Rio Konferansı'nda ana temalardan biri olmuştur.

İlgili Kavramlar:
Yeşil Ekonomi (Green Economy), Sürdürülebilir Ekonomi (Sustainable Economy) Yeşil Büyüme (Green Growth), Sürdürülebilir İş Süreçleri (Sustainable Business Process) Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) (Sustainable Development Goals, SDGs) Yeşil Fiyatlandırma (Green Pricing), Yeşil Pazarlama (Green Marketing)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
www.unep.org/regions/asia-a...