Yeşil Büyüme (Türkçe)

Refahımızın dayanağı olan doğal varlıkların, diğer kaynakların ve çevresel hizmetlerin sürekli sağlanabildiği ve aynı zamanda, ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı destekleyen büyümedir.

Green Growth (English)

Fostering economic growth and development, while ensuring that natural assets continue to provide the resources and environmental services on which our well-being relies.

Grünes Wachstum (-s) (Deutsch)

Wirtschaftswachstum und Entwicklung fördern und gleichzeitig sicherstellen, dass Vermögenswerte weiterhin die Ressourcen und Umweltdienste bereitstellen, von denen unser Wohlergehen abhängt.

Açıklama:

Kaynakların kullanımının en aza indirilmesi, ürünlerin daha uzun ömürlü olmaları, çöpe atma yerine kullanıma devam edilmesi, sıfır atık sağlanması, maksimum seviyede geri dönüşüm ve kazanım yapılması, hava, su ve toprağın kirletilmemesi gibi zorlu fakat dijital teknolojik yeniliklerle yapılabilir konular yeşil büyümenin ana unsurlarıdır.

İlgili Kavramlar:
Yeşil Büyüme (Green Growth), Yeşil Ekonomi (Green Economy), Sürdürülebilir Ekonomi (Sustainable Economy) Sürdürülebilir İş Süreçleri (Sustainable Business Process) Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim (Sustainable Production and Consumption) Yeşil Yenilikçilik (Green Innovation) Karbon Nötr Üretim (Carbon Neutral Production)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
wecoop.eu/glossary/green-deal/