Net Sıfır (Türkçe)

Sera gazı emisyonlarını, okyanuslar ve ormanlar tarafından atmosferden yeniden emilen ve kalan emisyonlarla birlikte, mümkün olduğunca sıfıra yakın bir seviyeye getirmektir.

Net Zero (English)

Cutting greenhouse gas emissions to as close to zero as possible, with any remaining emissions re-absorbed from the atmosphere, by oceans and forests .

Netto-Null (-e) (Deutsch)

Verminderung der Treibhausgasemissionen so nahe wie möglich auf Null, wobei alle verbleibenden Emissionen aus der Atmosphäre, von Ozeanen und Wäldern wieder absorbiert werden.

Açıklama:

Bilimsel verilere göre; iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek ve yaşamı korumak için küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derecenin üzerinde sınırlandırılması gerekmektedir. Günümüzde, Dünya, 1900 'lerin başında olduğundan yaklaşık 1,1 derece daha sıcaktır. Emisyonlar artmaya devam etmektedir. Paris Anlaşması'yla, küresel ısınmanın 1,5 derecenin üzerinde tutulması için, emisyonların 2030'a kadar %45 azaltılması ve 2050'ye kadar net sıfıra ulaşılması öngörülmüştür. Veriler, enerji sektörünün, sera gazı emisyonlarının yaklaşık dörtte üçünün kaynağı olduğunu göstermektedir. En büyük kirletici ülkeler Çin, ABD ve AB dahil 70'den fazla ülke, küresel emisyonların yaklaşık %76'sını kapsayan net sıfır hedefini belirlemiştir. Ancak uygulama taahhütlerin gerisinde kalmaktadır. Net sıfır hedefine ulaşmak, başta en büyük emisyon salıcıları olmak üzere, tüm hükümetlerin Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılarını önemli ölçüde güçlendirmesini ve emisyonları azaltmaya yönelik adımlar atmasını gerektirmektedir.

İlgili Kavramlar:
Net Sıfır (Net Zero), İklim Değişikliği (Climate Change), BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)), Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar (Nationally Determined Contributions (NDCs)), Net Sıfır Standardı (Net Zero Standardization) Net Sıfır Karbon Ayakizi (Net Zero Carbon Footprint)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www.un.org/en/climatechange...